Reglement

Algemene reglementen

 • De 4 Merentocht is een eendaagse vrije toerfietstocht, georganiseerd door Wielervereniging Cycling Mates (WVCM).
 • Op deze tocht is het Wielersportreglement (WSR) van de NTFU van toepassing.
 • Als deelnemers aan deze tocht worden toegelaten personen van zestien jaar en ouder, die aan de verplichte voorinschrijving hebben voldaan en het volledige inschrijfgeld hebben betaald.
 • De inschrijving en deelname zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedaan op anderen.
 • Bij verhindering van de deelnemer, om welke reden dan ook, worden geen inschrijfgelden terugbetaald. (Daarom is het verstandig om zelf een annulering verzekering af te sluiten)
 • Indien de tocht niet kan worden verreden door bijzondere omstandigheden (calamiteiten e.d.), waaraan de organisatie part noch deel heeft, zal eveneens geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
 • De deelnemers dienen de verkeersregels na te leven zoals die gelden in Nederland. De deelnemers dienen te allen tijde rekening te houden met andere weggebruikers.
 • Op de startplaats ontvangen de deelnemers een deelnemerskaart en een routebeschrijving.
 • Foto’s welke door de organisatie zijn gemaakt, danwel welke aan de organisatie ter beschikking zijn gesteld, mogen gebruikt worden in de (reclame) uitingen van WielerVereniging Cycling Mates (WVCM).

Aanvullend reglement

 • De leiding van de tocht berust bij de toerleiders.
 • De instructies en/of aanwijzingen van de leiding dienen te worden opgevolgd.
 • De leiding is bevoegd de deelnemers die dit reglement, het Wielersportreglement (WSR) of de verkeersregels niet naleven tot de orde te roepen. Bij herhaling kan de leiding de verdere deelname verbieden.
 • Tijdens deze toerfietstocht zijn controleposten ingericht. Deze staat in de routebeschrijving vermeld en dient
  door de deelnemers te worden aangedaan.
 • De deelnemers zijn verplicht de officiële route te volgen.
 • De deelnemers zijn verplicht tijdens de toertocht een harde schaalhelm te dragen.
 • De deelname aan deze eendaagse toertocht is op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder begrepen overlijden en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die de deelnemer/ster voorafgaand, tijdens of na afloop van de 4 Merentocht zou kunnen overkomen.
 • De organisatie aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, vermissing of diefstal van goederen die de deelnemer/ster voorafgaande aan, tijdens of na afloop van de 4 Merentocht.
 • Door deel te nemen aan deze toertocht gaat hij/zij akkoord met dit reglement.

Annuleren van deelname

 • Wanneer u voor 1 januari 2018 besluit om de inschrijving te annuleren, ontvangt u binnen 14 dagen uw betaling van ons retour.
 • Wanneer u na deze datum besluit om te annuleren dan brengen we u de volledige kosten in rekening

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

 

Reglement 20 december 2015